Hazz Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Hazz
 
 
Sitenin Mülkiyeti; Kullanım Kurallarının Kabulü
 
Bu Kullanım Kuralları, tüm Hazz siteleri dahil olmak üzere, www.hazz.com.tr adresinde bulunan Hazz web sitesi ve Hazz, iştirakleri ve bağlı kuruluşlarının cep telefonları ve çeşitli ortamlarda da dahil olmak üzere tüm siteleri ve uygulamaları için geçerlidir. ( birlikte "Site" olarak anılacaktır) Site’nin işletilmesi Betamark Tekstil Tic. Ve Gıda San. A.Ş. tarafından yapılmaktadır. 
SİTEYİ KULLANMAKLA, BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ; KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAMALISINIZ.
 
Hazz, kendi inisiyatifine bağlı olarak bu Kullanım Koşulları üzerinde dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma yapma hakkına sahiptir. Bu Kullanım Koşulları' nı değişikliklere karşı düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu ise size aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Site'yi kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir. Bu Kullanım Koşulları' na uyulduğu sürece, Hazz, kişisel, münhasır olmayan, devredilebilir olmayan ve sınırlı bir ayrıcalık olan Site'ye girme ve kullanma hakkını size tanımaktadır.
 
 
İçerik ve Telif Hakkı 
 
Site'de yer alan her türlü metin, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, artwork ve bilgisayar kodunun ( birlikte "İçerik" olarak anılacaktır ) mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve yapısı" ve düzenlemesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hazz'a veya Hazz'a ilgili malzemelerin lisansını veren üçüncü şahıslara aittir aynı zaman da ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır.
 
Aksi açıkça belirtilmediği sürece bu Kullanım Kuralları'nda, Hazz'ın önceden açık onayı olmadan Site'nin hiçbir kısmı ve hiçbir İçerik kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yüklenemez, yayınlanamaz, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web sitesi veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz ( "mirroring" de dahil olmak üzere). 
Hazz tarafından Site'den indirilmek üzere sağlanan Hazz ürünleri ve servisleri hakkındaki tüm bilgileri (bilgi föyleri, makaleleri ve benzer malzemeleri),  kopyalama şartları aşağıdaki gibidir:
 (1) söz konusu belgelerin tüm kopyalarından herhangi bir mülkiyet uyarısı ifadesinin kaldırılmaması, 
(2) söz konusu bilgilerin sadece kendi şahsi, ticari olmayan bilgilenme amacıyla kullanılması ve bu bilginin kopyalanmaması veya herhangi bir ağa bağlı bilgisayarda veya herhangi bir ortamda yayınlanmaması, 
(3) söz konusu bilgide değişiklik yapılmaması,
(4) bu belgelere ilişkin ek bir beyanat veya garantide bulunulmaması. 
Malzemelerin indirilmesi dolayısıyla, indirilen malzemeye ilişkin herhangi bir hak, çıkar veya menfaatte bulunamazsınız. Bu web sitesinden indirdiğiniz her türlü İçeriğin fikri mülkiyet hakları Hazz’a aittir. 
 
 
Sitenin Kullanımı Koşulları
 
Site'nin herhangi bir kısmına veya herhangi içeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Site'nin veya herhangi bir içeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Site vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye çalışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape", "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel süreçler kullanamazsınız. Hazz bu tür çalışmaları engelleme hakkını saklı tutmaktadır.
 
Hazz sunucusuna, Site'nin herhangi bir alanına veya Site ile ilgili diğer sistem veya ağlara, Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer gayri meşru yollar ile yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamazsınız. 
 
Site'nin veya Site'ye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığı incelenemez taranamaz veya test edilemez. Site veya Site'ye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemleri ihlal edilemez. Size ait olmayan herhangi bir Hazz hesabı dahil olmak üzere, Site'nin herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da Hazz’ın başka bir müşterisine ait bilgileri, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamazsınız.
 Site'yi veya Site üzerinde veya Site aracılığıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, Site tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileriniz hariç kişisel bilgiler de dahil olmak üzere (ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) açıklamak amacıyla kullanamazsınız. Site'nin ya da Hazz’ın sistem veya ağlarına, Site'ye veya Hazz'a bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınmalısınız. Site'nin veya Site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını etkileyecek  veya Site'nin başka bir kişi tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız.
 
Site üzerinde veya Site aracılığıyla ya da Site üzerinden sunulan herhangi bir servis vasıtasıyla Hazz'a gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını gizlemek amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamazsınız. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamazsınız. Başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemezsiniz.
 
Site'yi veya herhangi bir içeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Kuralları' nda yasaklanan bir amaç için kullanamazsınız. Aynı zamanda herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da Hazz’ın veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamazsınız.
 
Yorumlar, Görüş ve Düşünceler, Sunumlar ve Diğer İletiler
 
Yorum, görüş ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar ( birlikte "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır ), verilen Kullanıcı İçeriği iş bu Kullanım Kuralları'na ve Yorum Kurallarımıza uygun olduğu takdirde kabul edilmektedir. 
Site üzerinden sunulan her türlü Kullanıcı İçeriğinin doğru olduğunu, yürürlükteki kanun, yönetmelik, Hazz kural veya politikalarının ihlal edilmeyeceği veya ihlalini kolaylaştırmayacağını, herhangi bir şahsa veya kuruluşa zarar vermeyeceğini, telif hakkı, marka, gizlilik veya reklam hakları gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahıs haklarını ihlal etmeyeceğini, gönderici tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır. Site üzerinden  sunulan Kullanıcı İçeriği müstehcen, yakışıksız veya tehditkar lisan içermemelidir.  Ayrıca Kullanıcı İçeriği yazılım virüsleri, siyasi kampanya, ticari teklifler, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir "spam" içermemelidir. Aynı zamanda, gönderilen Kullanıcı İçeriği için herhangi bir üçüncü şahıstan ücret veya herhangi bir karşılık almadığınızı kabul etmektesiniz.
Gönderdiğiniz her türlü Kullanıcı İçeriği için, Hazz'a söz konusu içeriği kullanma, değiştirme, kopyalama, silme, yayınlama, uyarlama,  tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya çapında herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektesiniz. Bu sebeple, bize lisansını vermek istemediğiniz herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öykülerini, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu veya orijinal çizim veya tasarım gibi şeyleri bize göndermeyiniz. Ayrıca, Hazz gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriği ile birlikte verilen ismin kullanma hakkını da saklı tutmaktadır.
 
Kullanıcı İçeriği’nin sorumluluğu tamamen göndericiye aittir ve Hazz gönderilen Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı İçeriğinden kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı gönderici Hazz’ı tazmin etmeyi kabul etmektedir. Kullanıcı İçeriğini izlememekteyiz ancak, yorum Kuralları' nın ihlal edildiğine inanırsak veya başka bir nedenle bizim için, diğer Hazz ziyaretçileri veya üçüncü bir şahıs için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifimizele kanaat getirirsek Kullanıcı İçeriği dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü Kullanıcı İçeriğini inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğumuzu kabul etmektesiniz.
 
Kullanıcı İçeriğini göndermek için gerçek iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Gönderdiğiniz her türlü içeriğin İnternet yoluyla yönlendirileceğini ve Kullanıcı İçeriğinin gizliliğine ilişkin herhangi bir beklentinizin olmayacağını kabul etmektesiniz. Değerlendirmeniz ve yorumunuzla ilgili olarak, elektronik iletişim adresinizi göndererek, Hazz ve üçüncü şahıs servis sağlayıcılarının elektronik iletişim adresinizi, yorumunuzla ilgili olarak sizinle iletişime geçmek veya diğer idari amaçlar için kullanabileceklerini kabul etmektesiniz, bununla beraber Hazz’ın herhangi bir Kullanıcı İçeriğine cevap verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 
 
Satın Alma ve Diğer Kurallar
 
Yarışmalar, promosyonlar, kampanyalar ve diğer benzer özellikler dahil olmak üzere mal veya hizmet alımına ve Site'nin belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla iş bu Kullanım Kurallarının bir parçası haline gelir. Söz konusu servis veya özelliği kullanmak için yeterli yasal yaşta olduğunuzun beyan edilmesi dahil olmak üzere, söz konusu ek kurala uymayı kabul etmektesiniz. İş bu Kullanım Kuralları ve Site'nin belli bir kısmı ya da Site üzerinden ya da Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanmış veya geçerli kurallar arasında bir farklılık olması durumunda, Site'nin ilgili kısmının veya spesifik hizmetin kullanımında söz konusu diğer kurallar geçerli olacaktır.
 
Hazz’ın ürün ve hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri varsa bu ürün ve hizmetlerin verilmesine ilişkin anlaşmalara tabidir ve bu Site'de yazılı hiçbir şey söz konusu olan anlaşmaları değiştirici niteliğe sahip değildir. Hazz, tek bir ürüne ilişkin büyük siparişler veya birçok ürüne ilişkin büyük siparişler için herhangi bir ek indirim teklifinde bulunmamaktadır. Satın alma miktarlarını sınırlama hakkı Hazz tarafından saklı tutulmaktadır. Hazz, dilediği zaman Site’ deki ürün veya hizmetlerde veya söz konusu ürün ya da hizmetlerin geçerli fiyatlarında haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlere ve hizmetlere ilişkin Site üzerindeki güncelliğini yitiren malzemeler olabilir. Bundan dolayı Hazz Site üzerindeki söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin malzemeleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır. Hazz ürünlere ait görsellerin ürün açıklaması ile aynı olmaması halinde yazı olan içeriğin geçerli olduğunu beyan eder. Hazz görsellerde oluşabilecek her türlü karışıklığın sorumluluğunu kabul etmemektedir.
 
 
Hesaplar, Şifreler ve Güvenlik Koşulları
 
Site üzerinde veya Site aracılığıyla sunulan belli özellikler veya hizmetler ndeni ile  bir hesap açmanız (elektronik posta ve şifre oluşturmanızı) gerekmektedir. Şifreniz dahil hesabınızda bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu ve bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamamanız durumunda hesabınızda gerçekleşen her türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen size aittir.
 Hesabınızın veya şifrenizin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlalleri derhal Hazz'a bildirmeli ve bunu kabul etmektesiniz. Hesap bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamamanız nedeniyle başka birinin sizin Hazz kimliğinizi, e-postanızı, şifre veya hesabınızı kullanması durumunda Hazz’ın veya Site'nin diğer başka bir kullanıcısının veya ziyaretçisinin görebileceği zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz.
 
Başka birinin elektronik postasını, hesabını veya şifresini, söz konusu elektronik posta, şifre veya hesabın sahibinin açık onayı ve izni olmadan kullanamazsınız. Bu yükümlülüklere uymamanız sonucu ortaya çıkacak hiçbir zarar veya kayıptan Hazz sorumlu olmayacaktır.
 
 
Gizlilik Politikası
 
Site’de Hazz’ın Gizlilik Politikası kuralları geçerlidir ve bu politikanın şartları, bu referans vasıtasıyla işbu Kullanım Kuralları'nın bir parçasıdır. Ayrıca, Site'nin kullanılması durumunda internet iletimlerinin hiçbir zaman tamamen özel veya güvenli olmayacağını kabul etmektesiniz.
 
Diğer Sitelere ve Hazz Sitesi'ne Bağlantılar
 
Bu Site, diğer bağımsız üçüncü şahıs Web sitelerine ( birlikte "Bağlantılı Siteler" olarak anılacaktır ) bağlantılar bulundurabilir. Bu Bağlantılı Siteler sadece ziyaretçilerimize kolaylık sağlamak amaçlıdır. Söz konusu Bağlantılı Siteler, Hazz’ın kontrolünde değildir. Hazz, söz konusu Bağlantılı Siteler’in sunduğu bilgi veya malzemeler dahil, içeriğinden sorumlu değildir. Bu Bağlantılı Siteler ile ilgili etkileşiminizde kendi bağımsız değerlendirmenizi yapmanız gerekmektedir.
 
 
Uyarılar
 
BİZİM TOPTAN, SİTE'NİN VEYA SİTE'NİN HERHANGİ BİR İÇERİĞİ, SERVİSİ VEYA ÖZELLİĞİNİN HATASIZ, KESİNTİSİZ OLACAĞINI YA DA HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİ, SİTENİN TARAFINIZCA KULLANIMININ BELİRLİ SONUÇLAR SAĞLAYACAĞI GİBİ VAATLERDE BULUNMAMAKTADIR. SİTE VE İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VE "OLDUĞU KADARIYLA" VERİLMEKTEDİR. SİTE'DE YER ALAN TÜM BİLGİLER BİZİM TOPTAN TARAFINDAN HABER VERMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. SİTE'DEN İNDİRDİĞİNİZ HERHANGİ BİR DOSYANIN VEYA DİĞER VERİNİN VİRÜSLER, BULAŞICI VEYA YOK EDİCİ ÖZELLİKLER TAŞIMAYACAĞI BİZİM TOPTAN TARAFINDAN GARANTİ EDİLMEZ. BİZİM TOPTAN, DOĞRULUK, İHLALSİZLİK, TİCARİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA GİZLİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR. BİZİM TOPTAN SİTENİN VE/VEYA HERHANGİ BİR BİZİM TOPTAN HİZMETİNİN TARAFINIZCA KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAL, İHMAL VE DAVRANIŞINA İLİŞKİN SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SİTENİN VE BAĞLANTILI SİTELERİN TARAFINIZCA KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUK TARAFINIZA AİTTİR. SİTE VEYA İÇERİĞİYLE İLGİLİ YAŞANAN HER TÜRLÜ MEMNUNİYETSİZLİĞE İLİŞKİN OLARAK YAPMANIZ GEREKEN SİTE'NİN VEYA İLGİLİ İÇERİĞİN KULLANIMINA SON VERMEKTİR ZATEN BU DA TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMANIN BİR PARÇASIDIR.
 
YUKARIDA YAZILANLARIN GENELLİĞİNE ZARAR GELMEKSİZİN, BİZİM TOPTAN HER BİR ÜRÜN TANIMININ DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİNE İLİŞKİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDER. TÜM ÜRÜN TANIMLARI ÜRÜNÜN TEDARİKÇİSİNDEN ALINMAKTADIR.
 
Yukarıdaki uyarı sadece herhangi bir yüklenimi yerine getirmeme, hata, ihmal, kusur, kesinti, silme, işletim veya iletimde gecikme, iletişim hattı arızası, bilgisayar virüsü, hırsızlık, yetkisiz erişim, imha, değişiklik veya kullanım, sözleşme ihlali, özensizlik, haksız fiil veya diğer hukuki sebep sonucu ortaya çıkan kayıp, sorumluluk veya hasarlar için geçerlidir.
 
Bu web sitesinde ki ürünlerin renkleri mümkün olduğunca doğru ve net gösterilmeye çalışılmaktadır. Bununla beraber, monitörünüz nedeniyle, ekranınızın herhangi bir rengi doğru göstereceği garanti edilemez. Hazz dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahiptir:
 (1) Site veya Site'nin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme,
(2) Site'yi veya Site'nin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme,
(3) Olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Site veya Site'nin herhangi bir kısmının işletimine ara verme,
 (4) Ürünlerin sipariş miktarlarına ilişkin sınırlamalar uygulama.
 
Tazminat
 
Hazz'ı, memurlarını, acentelerini, hissedarlarını, çalışanlarını, müdürlerini, iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını, Site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili olarak Hazz aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep, zarar, sorumluluk, iddia veya gidere karşı (vekalet ücretleri dahil olmak üzere) muaf tutmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.
 
Kullanım Kurallarının İhlali
 
Site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili herhangi bir soruşturma veya şikayet ile ilgili olarak veya Hazz’ın hakları veya mülkiyeti ya da Hazz müşterileri dahil olmak üzere Site'nin ziyaretçileri veya kullanıcılarının hakları ve mülkiyetine zarar verebilecek veya müdahalede bulunabilecek herhangi bir kişiyi tanımlamak, bu kişiyle irtibat kurmak veya aleyhinde yasal işlem başlatmak için bilgi paylaşımının gerekli olduğunu tespit etmemiz halinde, Hazz, hakkınızdaki bilgileri (kimlik bilgileriniz dahil olmak üzere) paylaşma hakkına sahiptir. Hazz, yürürlükteki herhangi bir kanun, yönetmelik, yasal süreç veya resmi talebe uymak için gerekli gördüğü bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. Hazz, ayrıca yürürlükteki kanunun bu tür bir paylaşımı gerektirdiğini veya müsaade ettiğini tespit ettiği takdirde, dolandırıcılıktan korunma amacı ile diğer şirket ve kurumlarla bilgi alışverişi dahil olmak üzere, bilgilerinizi açıklayabilecektir.
 
Hazz'la Site aracılığıyla veya Site üzerinden veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet aracılığıyla gönderdiğiniz ileti veya iletişimi Hazz’ın saklayabileceğini ve kanunen gerektiği takdirde Hazz:
 (1) Yasal sürece uymak, 
(2) işbu Kullanım Kuralları'nı tatbik etmek, 
(3) Söz konusu verilerin başkalarının haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek veya 
(4) Hazz’ın, çalışanlarının, Site'nin kullanıcı ve ziyaretçilerinin ve kamu haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla bu tür bir saklama veya paylaşımın gerekli olduğunu düşündüğü takdirde söz konusu verileri paylaşabilir.
 
İşbu Kullanım Kuralları'nın veya toptan siparişte bulunma gibi, Site'nin tarafınızca kullanımı ile ilgili diğer anlaşma veya kuralları ihlalinin tespit edilmesi halinde, Hazz’ın kendi insiyatifiyle ve önceden haber vermeden Site'ye erişiminizi iptal edebilir ve/veya gelecekte Site'ye erişiminizi engelleyebilir. İşbu Kullanım Kuralları'nın her türlü ihlalinin kanunsuz ve haksız bir uygulama olacağını, Hazz için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini kabul etmektesiniz.
 
Hazz’ın, kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Site'ye erişiminizi bir nedene dayanarak iptal edebilir. Bu sebepler (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdadır:
 (1) Tarafınızca yapılan bir talep, 
(2) Kanun icra mercilerinin veya diğer resmi makamların talepleri,
(3) Site'nin ya da Site üzerinden veya Site aracılığıyla sunulan bir hizmetin sonlandırılması veya önemli ölçüde değiştirilmesi,
(4) Beklenmedik teknik husus veya problemleri içerebileceğidir.
 
Hazz işbu Kullanım Kuralları'nın ihlal edilmesi nedeniyle aleyhinizde herhangi bir yasal işlem başlattığı takdirde, Hazz, Hazz'a tanınan diğer haklara ek olarak söz konusu işlemin makul vekalet ücretleri ve masraflarını tarafınızdan tahsil etmeye yetkilidir ve siz de söz konusu masrafları ödemeyi kabul etmektesiniz. Hazz’ın işbu Kullanım Kuralları' nın ihlali sonucunda Site' ye erişiminizin feshedilmesi sebebiyle tarafınıza veya üçüncü bir şahsa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.
 
 
Geçerli Kanun ve Anlaşmazlıkların Çözümü
 
Site'ye erişiminiz ile ilgili veya Site'nin kullanımıyla ilgili tüm konuların, tüm ihtilaflar da dahil olmak koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri'nin yetkisini kabul etmektesiniz. Hazz ile sizin aranızda Site'nin kullanımı ile ilgili olarak bir uyuşmazlık veya farklılık oluşması durumunda, taraflar derhal, söz konusu anlaşmazlığı iyi niyet çerçevesinde çözümlemeye çalışacaklardır. Söz konusu anlaşmazlığın makul bir süre içinde (otuz (30) günü aşmamak kaydıyla) çözümlenememesi halinde, taraflar herhangi biri söz konusu anlaşmazlık veya farklılığı arabuluculuğa götürebilir. Anlaşmazlık arabuluculuk yoluyla çözümlenmemesi halinde, taraflar yürürlükteki kanun uyarınca sahip oldukları her türlü hukuki yolu izlemekte serbesttirler.
 
Yasaklanan Yerlerde Geçersizlik
 
www.hazz.com.tr sitesi Hazz’ın İstanbul'daki yerinden yönetilmekte ve işletilmektedir. Ancak Hazz siteleri İstanbul dışındaki çeşitli bölgelerden işletilebilir ve yönetilebilir. Site dünya çapında erişebilir durumdadır ancak buna rağmen, Site aracılığıyla veya Site üzerinde tartışılan, atıfta bulunulan, sağlanan veya sunulan tüm özellikler, ürünler veya hizmetler tüm şahıslara veya tüm coğrafi bölgelere yönelik değildir. Hazz, kendi inisiyatifine dayanarak, herhangi bir şahıs veya coğrafi bölgeye herhangi bir özellik, ürün veya hizmetin tedariğini veya miktarını kısıtlama hakkını saklı tutar. Sitenin ve firmanın hizmet vermediği yerlerde, site üzerinde yapılan her türlü özellik, ürün veya hizmet teklifi geçersizdir. Site' ye faaliyet gösterdiği coğrafi bölgeler dışından eriştiğiniz takdirde, bulunduğunuz bölgedeki inisiyatif ve yürürlükteki yerel kanunlara uyma sorumluluğu tamamen size aittir.
 
 
Diğer Hükümler
 
İşbu Kullanım Kuralları' nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, söz konusu hükümler, asgari ölçüde kısıtlanacak veya kaldırılacak ve işbu Kullanım Kuralları' nın geçerliliğinin devam edebilmesi için bu Kullanım Kuralları'nın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir. 
İşbu Kullanım Kuralları, sizin ve Hazz arasında Site'nin kullanımına ilişkin anlaşmanın bütününü temsil eder ve tarafınız ve Hazz arasında söz konusu kullanıma ilişkin olarak önceden yapılmış diğer tüm sözlü veya yazılı anlaşma veya ön anlaşmaları iptal eder. Tarafınızın Hazz ile yapacağı bir satın alma anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece, Hazz işbu Kullanım Kuralları'na aykırı herhangi bir teklifi kabul etmeyecektir ve bu türden tüm teklifler kesin olarak reddedilir. Hazz’ın işbu Kullanım Kuralları'nın kesin olarak uygulanmasında ısrar etmemesi, Hazz’ın herhangi bir hükümden veya işbu Kullanım Kuralları'nı ileride tatbik etmekten vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağı gibi Hazz ve tarafınız veya herhangi bir şahıs arasındaki herhangi bir davranış şeklinin, işbu Kullanım Kuralları'nın herhangi bir hükmünü değiştirdiği varsayılmayacaktır. İşbu Kullanım Kuralları, herhangi bir üçüncü şahsa herhangi bir hak veya kanun yolu tanıdığı şeklinde yorumlanamaz.
 
Hazz, Hazz ulusal verilerine erişim sağlar ve bu nedenle coğrafi bölgenizde ilan edilmemiş Hazz ürünleri, programları ve hizmetlerine ilişkin referans veya çapraz referanslar içerebilir. Söz konusu referanslar, Hazz’ın coğrafi bölgenizde söz konusu ürün, program veya hizmetleri uygulama niyeti olduğu anlamına gelmemektedir.
 
Geribildirim ve Bilgilendirme
 
Bu sitede verdiğiniz her türlü geribildirim gizli olmayan bilgi sayılacaktır. Hazz söz konusu bilgileri kısıtlamasız olarak kullanmakta serbesttir.
 
Bu web sitesinde yer alan bilgiler önceden haber vermeden değiştirilebilir.
 
Telif Hakkı © 2015 Betamark Tekstil Tic. Ve gıda San. A.ş. Tüm hakları saklıdır.
 
Hazz Ekibi tarafından ***************  tarihinde güncellenmiştir.
 
 
Hazz ve Gizlilik Politikası
 
Sizin gizliliğiniz Hazz için önemli olması nedeniyle; topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, aktardığımız ve sakladığımız bilgilerinize ilişkin bir Gizlilik Politikası oluşturulmuştur.
 
 
Kişisel Bilgi Toplama ve Bilgiyi Kullanma Hakkı
 
Kişisel bilgi, bir kişiyi tanımlamak veya onunla iletişim kurmak için kullanılabilecek veriyi ifade etmektedir.
 
Hazz sizinle iletişim halindeyken kişisel bilgilerinizi istemesi durumunda, Hazz, bu kişisel bilgileri işbu Gizlilik Politikası'na uygun olarak kullanabilir. Hazz, daha iyi hizmet verebilmek, ürünlerini, hizmetlerini, içeriğini ve reklamlarını hazırlamak ve geliştirmek için bu bilgileri diğer bilgilerle birleştirebilecektir.
 
Web sitemize girdiğiniz bilgiler veya başka bir şekilde web sitemize verdiğiniz bilgiler (Kredi kartı bilgileriniz hariç olmak üzere) Hazz tarafından saklanmaktadır. Örneğin, bir sipariş verdiğinizde, bize kayıt olduğunuzda, bize e-posta gönderdiğinizde veya bizi aradığınızda, bir çekilişe katıldığınızda, bir kulübe veya hediye kayıtları gibi bir servise yazıldığınızda verdiğiniz bilgiler toplanmaktadır. Bu bilgiler, bu maddelerle sınırlı olmamakla beraber, aşağıdakileri içerebilir:
• Ad,soyad
• Posta adresi
• E-posta adresi
• Telefon numarası
• TC kimlik numarası
• Vergi Dairesi
• V.D. Numarası (vergi levhası numarası)
Bu bilgiler ayrıca, örneğin siparişin teslim edileceği kişinin adı ve adresi gibi, diğer insanlar hakkında verdiğiniz bilgileri de içerebilir.
 
Sizden e-posta yoluyla asla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgileri asla talebinde bulunulmamaktadır. "Phishing" adı verilen bu uygulama, kişisel bilgilerinizi çalmaya yönelik bir sahteciliktir. Bizden kişisel bilgilerinizin istendiği bir mesaj aldığınızda, yanıt vermemelisiniz. 
 
Kişisel bilgilerinizin kullanımı
• Topladığımız kişisel bilgiler Hazz’ın en son ürün duyurularını ve gelecekteki etkinliklerini size duyurmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, hizmet, içerik ve reklamlarımızı geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Duyuru listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek dilediğiniz zaman listemizden ayrılabilirsiniz.
• Kişisel bilgileriniz, Hazz ürünleri, hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla kullanılabilecektir.
• Kişisel bilgiler, satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek için kullanılabilmektedir.
•  Kişisel bilgiler ayrıca, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve reklamlarımızı tasarlamak, sunmak ve geliştirmek için kullanılmaktadır.
• Bir çekiliş, yarışma veya benzer bir kampanyaya katıldığınızda, bilgileriniz bu programların yönetiminde kullanılabilecektir.
Kişisel Olmayan Bilgi Toplama ve Kullanma 
 
Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileriniz de toplanabilmektedir. Kişisel olmayan bilgileriniz herhangi bir amaç doğrultusunda toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir. Topladığımız kişisel olmayan bilgiler ve bunları nasıl kullandığımıza dair örnekler aşağıda verilmiştir:
• Topladığımız kişisel olmayan bilgiler, meslek, lisan, alan kodu, Site'nin kullanıldığı lokasyon ve saat gibi bilgileri, müşteri davranışını daha iyi anlayabilmek, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla toplanabilmektedir.
• Web sitemizden ve diğer ürün ve hizmetlerimizden müşteri faaliyetlerine ve alışverişlerine ilişkin bilgiler toplanabilmektedir. Bu bilgiler bir araya getirilerek, müşterilerimize daha faydalı bilgiler sağlamak ve web sitemizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin en çok ilgi çeken kısımlarını anlamak için kullanılmaktadır. Birleştirilen veriler, işbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirilir.
Kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirdiğimizde, birleştirilmiş bilgiler, birleşik kaldığı sürece kişisel bilgi olarak kabul edilmektedir.
 
 
Cookie'ler ve Diğer Teknolojiler
 
Hazz web sitesi, online servisleri, interaktif uygulamaları, elektronik posta mesajları ve reklamları "cookie"ler , "pixel tag"leri ve "web beacon"ları gibi diğer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler, kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza ve analiz etmemize yardımcı olup, ziyaretçilerimizin web sitemizin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermekte, reklamların ve web aramalarının etkinliğini ölçmektedir. Cookie'ler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir.
 
Cookie'ler ve diğer teknolojiler, web sitemizi, online hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı kullandığınız zaman kişisel bilgilerinizi anımsamak için de kullanılmaktadır. Bu durumlarda amacımız, Hazz'daki deneyiminizi kolaylaştırmak ve kişiselleştirmektir. Örneğin, adınızı bilmemiz, Hazz internetten satış kanalını bir sonraki ziyaretinizde sizi anımsamamızı sağlamaktadır. Coğrafi konum tercihinizi bilmemiz, özel ve kolaylaştırılmış bir alışveriş deneyimi sunmamıza olanak vermektedir.
 
Hazz, mobil reklamcılık hizmetlerinde cookie ve diğer teknolojileri, verilen reklamı kaç kez gördüğünüzü kontrol etmek, ilginizi çeken reklamları yayınlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanmaktadırlar.
 
Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Hazz internet sitesinde de İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir.
 
Bu bilgiler, trendleri görmek ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışını öğrenmek ve bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanılmaktadır. Hazz, bu bilgileri, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilecektir.
 
Bazı e-posta mesajlarımızda, Hazz web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL'leri kullanılmaktadır. Müşteriler bu URL'lerden birine tıkladıklarında, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçerler. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve müşteri iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarında gelen metin veya grafik linklerine tıklamamalısınız.
 
Pixel tag'leri, kullanıcıların okuyabilecekleri bir formatta e-posta göndermemize olanak vermekte ve e-postanın açılıp açılmadığını bize göstermektedir. Bu bilgiler, müşterilerimize gönderilen mesajları azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilmektedir.
 
 
Üçüncü Şahıslarla Paylaşım Hakkında
 
Hazz, belli kişisel veya kişisel olmayan bilgileri, ürün ve hizmet sağlamak veya Hazz’ın müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla Hazz'la çalışan stratejik ortaklara verebilmektedir. Kişisel bilgiler sadece ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla ve Gizlilik Politikamızın kurallarına uygun olarak Hazz tarafından paylaşılacaktır.
 
 
Güvenli Alışveriş İlkemiz
 
Kredi kartı numaranız online kredi kartı uygulamamız tarafından şifrelenerek bankanıza iletilmekte ve üçüncü şahıslarla asla paylaşılmamaktadır.
 
Hazz, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere, müşterilerinin sipariş tamamlamaları için 3D ödeme seçeneğini zorunlu kılabilir. 3D ödeme seçeneği hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.
 
 
Servis Sağlayıcılar
 
Hazz, kişisel bilgileri, ürünlerin size teslimatını yapan, müşteri verilerini yöneten ve geliştiren ve müşteri hizmeti sağlayan servis sağlayıcı şirketlerle paylaşmaktadır. Bilgilerinizin paylaşıldığı şirketler, bilgilerinizi korumakla yükümlüdür ve Hazz’ın çalıştığı her yerde bulunabilirler.
 
 
Diğerleri yaşadığınız ülke içindeki veya dışında kanun, hukuki süreç, davalar ve/veya halktan veya kamu yetkililerinden gelen talep ile Hazz’ın kişisel bilgilerinizi açıklaması gerekebilir. Ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşımın gerekli veya uygun olduğuna karar verildiğinde bilgileriniz açıklanabilecektir.
 
 
Kişisel Bilgilerin Kullanımı
 
Hazz kişisel bilgilerinizin kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere her türlü önlemi almaktadır. 
 
Hazz internetten satış kanalı gibi online servisler ile kişisel bilgilerin toplandığı tüm web sayfalarında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesini kullanmaktadır. Bu servislerden ürün almak için, Google Chrome, Safari, Firefox veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede, İnternet üzerinden iletilen kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz.
 
 
Kişisel Bilgilerin Bütünlüğü ve Saklanması
 
Hazz, kişisel bilgilerinizi doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde saklama kolaylığı sağlamaktadır. Bilgileriniz kanunen geçerli olan süre kadar Gizlilik Politikası’ nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için saklanır. 
 
 
Kişisel Bilgilere Erişim
 
Site adreslerimizden hesabınıza ulaşarak, iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz.
 
 
Konum Tabanlı Servisler
 
Hazz ürünlerine ilişkin konum tabanlı servisler sağlamak amacıyla, Hazz ve ortakları bilgisayarınızın veya cihazınızın gerçek zamanlı coğrafi konumu gibi hassas konum bilgilerini toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir. Bu konum verileri sizi kişisel olarak tanımlamayacak bir şekilde isimsiz olarak toplanıp Hazz ve ortakları tarafından konum tabanlı ürün ve hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu politikayı kabul etmemeniz durumunda Hazz tarafından sunulan bazı konum tabanlı servisleri kullanamazsınız.
 
 
Üçüncü Şahıs Site ve Servisleri Hakkında
 
Hazz web siteleri, ürünleri, uygulamaları ve servislerinde, üçüncü şahıs web siteleri, ürünleri ve hizmetlerine ait linkler bulunabilir. Ürünlerimiz ve servislerimizle beraber üçüncü şahısların ürünleri veya servisleri kullanılabilmekte veya sunulabilmektedir. Konum verileri veya iletişim bilgileri gibi şeyleri içeren, üçüncü şahıslar tarafından toplanan bilgiler, üçüncü şahısların gizlilik politikalarına tabidirler. Üçüncü şahısların gizlilik uygulamaları kendilerinden öğrenilmesi gerekmektedir.
Gizlilik Soruları
 
Hazz’ın Gizlilik Politikası veya bilgi işlem konusunda merak ettikleriniz veya endişeleriniz varsa, bizimle irtibata geçiniz. Hazz bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebilir. Bu politikayı önemli bir biçimde değiştirdiğimiz zaman, web sitemizde güncellenmiş Gizlilik Politikası ile beraber bir duyuru yayınlanacaktır.